Jurusan Hukum Tata Negara

Kamis, 25 Agustus 2016

Batusangkar Internasional Conference-I

BICPPS

For detail see http://bicpps-iainbatusangkar.com/iain/
Thanks,
Share:

Hukum Tata Negara (Siyasah)